Pārbūve

  1. Ailas izveide nesošajās sienās
  2. Metāla konstrukciju iestrāde
  3. Dokumentu sakārtošašana BIS
  4. Buvkomersanta reģ Nr. 17448