Dimanta griešanas tehnoloģija ir galvenā tehnoloģisku atvērumu un šuvju veidošanā, kā arī daļēju un pilnīgu būvkonstrukciju demontāžā.

Šī veida būvmateriālu apstr

ādes priekšrocības ir:

  • nav dinamisku triecienu ietekmes uz apstrādājamiem materiāliem;
  • ātra veicamo darbu izpilde;
  • nodrošina līdzenu griezuma malu, kam nepieciešama tikai nelielu papildu apdare;
  • darbs veicams ar minimālām pielaidēm.

Kā dimanta zāģēšanas trūkumus var minēt procesā iegūtos tā saucamos "iegriezumus" (sk. attēlā apjomu A), kam ir vājinoša ietekme uz būvkonstrukcijām: to lielumu nosaka apstrādājamā materiāla biezums un griezējdiska diametrs. Taču ir
efektīvi veidi, kā risināt šo problēmu.

Dimanta zāģēšanas darbus veic izmantojot rokas diskus un ķēdes zāģus, garengriežņus un šuvju griežņus, sienu griešanas zāģi un citas ierīces.